ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Recruiting, Consulting, Workshops

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο συνεργάτη μέσα από την δυναμική κοινότητα των μαμάδων και να εντοπίσουν την αξία που μπορούν να  προσδώσουν οι μητέρες στην επιχείρησή τους ως εργαζόμενες.

Επιπλέον, η MumsnetWorking, αναλαμβάνει την δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών  βιωματικών προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες εργαζομένων, επιχειρήσεων και ιδιωτών.

 

 

Recruiting

Υπηρεσίες εύρεσης & επιλογής προσωπικού, εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές αναζήτησης, προσέλκυσης και αξιολόγησης υποψηφίων.

HR Consulting

Παροχή υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού σε επιχειρήσεις, δημιουργώντας αποτελεσματικές λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα για κάθε ανάγκη της επιχείρησης.

Αγγελίες Εργασίας

Δημοσίευση θέσεων εργασίας για την επιχείρησή σας και άμεση κοινοποίηση στο δίκτυο του MumsnetWorking.

On-the-job Coaching

Μέσω του on-the-jobcoaching οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας στον εργασιακό χώρο τους. Το πλεονέκτημα είναι ότι βοηθά στη γρήγορη αναγνώριση των αδύναμων περιοχών και επικεντρώνεται σε αυτές.
Η συγκεκριμένη μέθοδος εκπαίδευσης ωφελεί τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Περισσότερα

Οι εργαζόμενοι, μαθαίνουν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και αποκτούν εμπειρία, ενώ ασχολούνται με τα καθημερινά καθήκοντά τους και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που θα συναντήσουν, κατά τη διάρκεια μιας κανονικής εργάσιμης ημέρας. Τα επιχειρηματικά οφέλη είναι ότι διασφαλίζεται η ειδικά σχεδιασμένη για τη θέση εργασίας εκπαίδευση, καθώς και η μη απώλεια χρόνου εργασίας για παροχή κατάρτισης μέσω εξωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Εκπαίδευση & Workshops

Δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών  βιωματικών προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες εργαζομένων, επιχειρήσεων και ιδιωτών. Οι σύμβουλοι του mumsnetWorking εκπαιδεύουν και προετοιμάζουν την τους εργαζομένους ώστε να αναλάβουν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των  θέσεων εργασίας τους.

Περισσότερα

Οι ενότητες που καλύπτουμε:

  • Ενδυνάμωση ομάδας (Team Building)
  • Οργάνωση χρόνου (Time Management)
  • Ηγετικές ικανότητες (LeadershipTraining)
  • Τεχνικές ορθής επικοινωνίας (Communication techniques)
  • Προσωπική Ανάπτυξη (Personal Development)

 

Επικοινώνησε μαζί μας!